Wycieczka seniorów w Baszcie

 • 1. Początek wycieczki uczestnicy zebrali się pod Basztą
 • 2. Widok na mur obronny
 • 3. Ul. Kraszewskiego - przewodnik, Urszula Więcek, prezentuje informację n.t. Kazamaty przy ul. Kraszewskiego
 • 4. Kazamata
 • 5. Pozostałości fundamentów działobitni z okresu budowy twierdzy przez Austriaków (2)
 • 6. Fundamenty działobitni oraz otwory strzelnicze
 • 7. Pozostałości na kozielskkich plantach
 • 8. Pozostałości twierdzy na kozielskich plantach - studnia
 • 9. Kazamata (nr 4) - ujęcie od strony ul. Konopnickiej
 • 10. Kazamata mieszkalna (magazynowa) w kształcie litery L - ul.Skarbowa
 • 11. Kazamata mieszkalna
 • 12. Zwiedzanie pozostałości Reduty Renskowiejskiej - grób Neumanna
 • 13. Reduta Renskowiejska
 • 14. Reduta Renskowiejska
 • 15. Ul. Pamięci Sybiaków 9 - prywatne mieszkanie komendanta twierdzy
 • 16. Dwukrotnie przebudowana kazamata przy ul. Piramowicza
 • 17. Ul. Piramowicza - pod kazamatą, widok na jej otoczenie
 • 18. Zakończenie wycieczki - widok na schron strzelniczy (kazamata) przy Urzędzie Miasta