Nowy nabytek muzeum TZK - rybacka łódź rzeczna

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15